Green Experience
©  Foto:

Danmarks Forsorgsmuseum

Kom ind bag murene på Nordens bedst bevarede Fattiggård

I centrum af Svendborg ligger Fattiggården, som var i drift fra 1872-1974. I de unikke bygninger kan du opleve en vigtig del af historien om Danmarks forsorg. Her er dørene åbnet til en ellers lukket verden. Her formidles historier om de mange mennesker, som levede eller lever på samfundets skyggeside: De fattige, de syge, de hjemløse, de ”utilpassede” og de forældreløse. Kom ind bag murene og se hvor de indlagte sov, spiste, arbejdede, blev vasket – og straffet. Oplev vaskerummet, som stammer helt tilbage fra 1872. Eller se et af soverummene, hvor man ikke selv valgte, hvem man sov med. På 1. sal finder du opsynsmandens lejlighed. Fra slutningen af 1940'erne boede Ove med sin kone Inger og deres piger, Lisa og Kirsten, her. Inger arbejdede i Fattiggårdens køkken, og Ove arbejdede som opsynsmand helt frem til 1974. Lejligheden fremstår næsten som dengang, og meget interiør stammer fra familien, som var glade for at bo og arbejde på Fattiggården.

 Tankevækkende udstillinger

På museet kan du opleve forskellige særudstillinger, som aktualiserer, konkretiserer og individualiserer forsorgens historie. I årets store udstilling, ”Syv fattige børn”, følger du en søskendeflok på syv, født i årene 1863-1878, gennem barndom, ungdom, voksenliv og for nogen alderdom. Du hører om Hermann, Sofus, Carl, Harald, Fritz, Harriet og Axels drømme, sejre og nederlag i kampen for et bedre liv. Du oplever 100 års Danmarkshistorie og ser konsekvenser af at være født ind i svære liv med fængsel, prostitution, tiggeri og rejsen til Amerika. Børneflokken voksede op i et slumkvarter i København. Hermann endte på Svendborg Fattiggård og boede her til sin død som 93-årig. De aktuelle udstillinger kan ses på www.forsorgsmuseet.dk

Ny stor udstilling ”ANBRAGT”

"ANBRAGT" kan ses fra lørdag den 24. juni kl. 14. Museet holder denne dag ekstraordinært åbent kl. 14-18 – og der er gratis adgang for alle. OBS! Samme dag er museet lukket kl. 10-14.

Efter to års hårdt arbejde glæder museet sig til at åbne dørene til tankevækkende, barske, hjertevarme og rørende fortællinger om det at være anbragt uden for hjemmet - fortalt af mennesker, der har oplevet det på egen krop og sjæl. Hvad enten det er i 1923 eller 2023.

I Danmark anslås det, at der er 150.000 mennesker i befolkningen, der har prøvet at være eller er anbragt uden for hjemmet. Idealerne, værdigrundlaget og menneskesynet har ændret sig gennem tiden, men betydningen og konsekvenserne af en anbringelse har til enhver tid været omsiggribende for børnene. ”ANBRAGT” er to udstillinger – én til børn i alderen 8-12 år og én til voksne og unge. Museet retter en stor tak til De Anbragtes Vilkår og alle de tidligere og nuværende anbragte, der på forskellige måder har bidraget til udstillingen.

Udstillingen er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og Ole Kirk’s Fond.

https://www.svendborgmuseum.dk/udstillinger/anbragt

Om Fattiggården

I 1872 blev Fattiggården i Svendborg bygget, og det var med stor stolthed, at byen kunne åbne en for tiden så moderne og fremsynet anstalt for alle dem, som ikke kunne klare sig selv, eller som man mente trængte til genopdragelse. Når man passerede porten til Fattiggården, blev man ”indlagt”. Man mistede sine borgerlige rettigheder: Stemmeret, ejendomsret, værgeretten over ens børn samt retten til at gifte sig. Det blev vurderet, om man var ”værdigt eller uværdigt trængende”. De værdige skulle bo i Forsørgelsesanstalten, hvor man f.eks. fik lov at sove i senge med madrasser. De uværdige skulle bo i Arbejdsanstalten. Her var der tremmer for vinduerne, pigtråd på murene, og de indlagte blev opdelt i kvinder og mænd. Begge steder var der arbejdstvang. Frem til 1961 fungerede Fattiggården som en anstalt, hvor man mistede sin frihed. Stedet var i funktion frem til 1974, hvor det blev lukket, som en ”skamplet på byen”.

Museet er tildelt mærket Green Attraction.

Museet er med i God Adgang og er handicapvenligt. Det er nemt at komme rundt, også med kørestol. Desværre er der ikke elevator til 2. sal, hvor udstillingen ”Syv Fattige Børn” vises. Det umuliggjorde fredningen af bygningerne.

Åbningstider 2023:

I perioden fra 7. februar til 17. december 2023 er Danmarks Forsorgsmuseum åbent tirsdag-søndag kl. 10-16.

I uge 26-31 og i uge 42 er der åbent mandag-søndag kl. 10-16.