©  Foto:

Dæmningen

Stranden er en ca. 1400 m lang og 5-10 m bred sandstrand, som kan være lidt besværlig at komme til på grund af forekomsten af meget store sten. Bunden skråner relativt meget mod vest, mens den er mere lavvandet mod øst. På hele strækningen er der badebroer med jævne mellemrum. Ved den vestlige del af stranden, finder du en mindre parkeringsplads, toilethus og et grønt areal med et par bænke.