©  Foto:

Christianssæde

Midt på Lolland – godt beskyttet bag store grønne skove ligger slotsruinen Christianssæde. Barokbygningen fra 1690 er nu under renovering, og er ikke muligt at besøge.

Christianssæde undergår i øjeblikket en gennemgribende renovering, og er derfor ikke muligt at aflægge besøg. Til gengæld er muligt at overnatte i to nyindrettede huse i forbindelse med godset. Besøg slottets hjemmeside for mere information.

Med respekt for omgivelserne er du velkommen til at gå en tur i den omkransende park ved Christianssæde og på de anlagte veje i Christianssædeskoven. Skoven rummer et imponerende liv af rådyr og dådyr, og dyrene nyder friheden i den 1000 ha u-indhegnede dyrehave.

Christianssædes historie begynder i 1690, hvor det opføres som slottet Taastrup i nederlandsk barok midt på Lolland. Det lille slot ender hos den indflydelsesrige og velhavende grevefamilie Reventlow, der omdøber det i 1729 til Christiansborg.

Snart må navnet dog overgives til Danmarks konge, der lader et nyt storslået slot opføre på Slotsholmen i København. Siden 1740 har det lollandske barokslot heddet Christianssæde, og familien Reventlow ejede barokbygningen i over 200 år, indtil enkegrevinden Reventlow sælger slottet i 1934.

I 1952 slår slottet dørene op som børnehjem, og særligt store søskendeflokke uden et stabilt bagland får hjem på Christianssæde. I 1979 hærger en voldsom brand dog børnehjemmet, og selvom ingen kommer til skade, så efterlades Christianssæde stærkt mærket af branden. I midten af 1980’erne overtager Danmarks Bygningsfredningsfond Christianssæde, og slottets ydre genskabes, men Christianssæde stod fortsat uberørt og tom. Indtil nu ...