©  Foto:

Bylderup Kirke

Kirken er en herredskirke med senromansk apsis, kor og skib med en lidt yngre vestforlængelse, hvorover der i 1686 er rejst et tårn.

Ud for syddøren findes senmiddelalderligt våbenhus.
Kirkens romanske dele er rejst af munkesten, apsis på en muret skråkant-sokkel og med en gesims bestående af en rundbue-frise,ligesom korets nordside og hele sydsiden.
Hele bygningen blev sidst restaureret i 1951-52 ved arkitekt Holger Mundt.

Ved indgangen findes information om, hvor man henvender sig, for at se kirken, f.eks.
til graver Bent Jørgensen eller til sognepræst Erik Monrad, Bylderup Kirkevej 10. tlf.: 74 76 22 63.