©  Foto:

Buste af J. Christmas Møller

I det nordligste hjørne af Skovanlægget ud mod Klintevej finder man billedhugger Jørgen Gudmundsen-Holmgreens buste af politikeren John Christmas Møller. Busten af den tidligere leder for Det Konservative Folkeparti blev til på initiativ fra John Christmas Møllers Mindefond og Kertemindekredsens konservative vælgerforening, og værket blev afsløret for offentligheden på dets oprindelige placering ved indkørslen til Johannes Larsen Museet den 5. maj 1952.

John Christmas Møller var blot 26 år gammel, da han i september 1920 for første gang blev valgt til Folketinget med opbakning fra fynske vælgere i opstillingskredsene i Odense og Kerteminde. Christmas Møller blev kendt som en af de mest markante danske politikere i sin samtid, og som politisk leder for Det Konservative Folkeparti fik han en afgørende betydning for partiets politiske profil og udvikling i retning mod en mere socialkonservativ position.

I dag huskes Christmas Møller særligt for sin rolle under den tyske besættelse af Danmark. Christmas Møller blev minister i Staunings samlingsregering i 1940, men hans kritiske indstilling til et fortsat dansk samarbejde med tyskerne betød, at besættelsesmagten tvang ham væk fra det politiske arbejde. I maj 1942 flygtede Christmas Møller med sin familie via Sverige til London, hvor han indtog en central rolle i det danske eksilmiljø, som arbejdede for et frit Danmark. Under opholdet i den britiske hovedstad transmitterede BBC hans taler hjem til de danske lyttere, og den populære politiker fik hurtigt tilnavnet Stemmen fra London. I september 1942 opfordrede han for første gang åbent til aktiv modstand i Danmark.

Efter krigen vendte Christmas Møller hjem til stor hyldest, og han blev udenrigsminister i befrielsesregeringen i 1945. Krigen, personlige tab og mange års hårdt arbejde havde imidlertid sat sig dybe spor, og Christmas Møller døde i 1948, blot 54 år gammel.

Tekst af:
Mette Møller
Historiker og forfatter til biografien John Christmas Møller. Politik forud for alt (2019).