©  Foto:

Brostrøms Minde

Mindesmærke ved Viborg Nørresø nær Borgvold til ære for den kendte gartner Carl Jacobson Brostrøm.

Den skånske gartner Carl Jacobson Brostrøm, kom til Viborg i 1864, hvor han arbejdede og boede til sin død i 1917, etablerede den første planteskole i Nørrejylland, og samlede den danske gartnerstand.

I Viborg åbnede Carl Jacobson Brostrøm et gartneri, hvor han dyrkede frøavl, køkkenurter, og specialiserede sig i planteskoledrift. Brostrøms Planteskole blev den første i Nørrejylland.

I 1884 blev han valgt som Dansk Gartnerforenings første formand og i 1887 som den første formand for Almindelig Dansk Gartnerforening.

Til hans ære er dette mindesmærke rejst af Almindelig Dansk Gartnerforening nær Borgvold, hvor Carl Jacobson Brostrøm også har efterladt sine spor i parkens udformning.

Se, hvad andre deler på Instagram

#visitviborg #visitaarhusregion