©  Foto:

Brøndums Hotel

Brøndums Hotel er centralt beliggende i den gamle bydel Østerby, og er højt anerkendt for sin fascinerende historie og gode service.

Brøndums Hotels Historie:

Brøndums Hotels historie begynder omkring år 1840 med købmand og gæstgiver Erik Brøndum og er kendt som stedet hvor Skagens malerne mødtes. Gæstgivergården nedbrændte i 1874 og en ny bygning blev opført - den er i dag hotellets ældste del, og med den klarede man sig indtil arkitekten Ulrik Plesner omkring 1890 kom til Skagen. Gæstgivergården var da blevet for lille, og Erik Brøndums søn, Degn Brøndum, fik Plesner til at stå for en udvidelse, som var færdig i 1892.

Men heller ikke det skulle vise sig tilstrækkeligt. To gange mere, i 1897 og 1909 fik hotellet, som det nu kaldtes, et stort omfang, som Plesner udformede i de af ham foretrukne røde mursten. Brøndums Hotel er endvidere i 1915 blevet udvidet med Admiralgården, ligeledes tegnet af arkitekt Ulrik Plesner.

Brøndums Spisesal :

Degn Brøndum havde fået en anden af den tids betydeligste arkitekter Thorvald Bindesbøll, til at forme spisesalen på hotellet, så den blev til en madsal med Brøndumfamiliens malerier indfældet i vægpaneler. Denne spisesal blev i 1946 overført til Skagens Museum ifølge Degn Brøndums testamente.

Båndene mellem Brøndums Hotel og Skagens Museum:

Båndene mellem hotellet og museet har altid været stærke. Indtil 1966 hørte begge institutioner sammen; siden har de levet adskilt, men i gensidig respekt og forståelse for den fælles arv, der helt igennem præger dem både i ydre og indre.