©  Foto:

Bregentved Park

Bregentved Gods er en stor land- og skovbrugsvirksomhed på midtsjælland ved Haslev som ejes og beboes af familien Moltke, der har ejet godset siden 1746.

Hovedbygningen på Bregentved består af 3 fløje og 2 etager. Bregentved er letgenkedelig grundet det store karakteristiske kobberspir. 

Bregentveds Park er anlagt som en barokhave i 1750'erne og udgør 35 hektar overvejende af landskabelig karakter. Tidens mange forskellige ejere har sat sit præg på haven og foruden elementer fra barokken, er der også fra rokokoen og romantikken. Man kan derfor finde både kanal-ø, springvand, sandstensbro og skulpturer. Haven anses som værende en af de mest harmoniske i Danmark. 

Parken har igennem de seneste år været igennem en forvandling som blev fulgt at DR, og blev vist i programmet Historiske Haver. 

I haven findes en stor obelisk af Faxekalk som blev rejst til minde om Moltkes nære forhold til Frederik den V. Den blev rejst i 1770. 

Godset er ikke åbent for publikum, men man kan besøge parken hvis man benytter de anlagte stier. Læs mere om åbningstider her