©  Foto:

Botofte Skovmose

Her er et rigt fugleliv og du kan blandt andet se havørnen jage og hvis du er heldig høre rørdrummen.

Botofte Skovmose er en del af et større lavbundsområde langs kysten mod Storebælt øst for Tranekær By midt på Langeland.
Den lavvandede sø tiltrækker mange fuglearter. Et vigtigt mål for området er at reducere udledningen af kvælstof med 8 tons årligt fra landbrugsarealer til Langelandsbæltet.