Cykeltur: Stormflods- og Oldtidsruten - 24 km

Den smukke 8-tals rute på det flade Sydlolland byder både på dejlig natur, oldtidsminder samt historien om den store stormflod i 1872.  Den østlige rundtur på 27 km, og den vestlige er på 24 km.

1. Fra Dagli´ Brugsen køres mod øst til enden af Bygaden hvor der drejes th. ad Gloslunde Gade til præstegården. Her er der en Mindehave for stormflodsofrene i 1872. Her ligger 21 af ofrene begravet. Kunstneren Thomas Kadziola har håndhugget ofrenes navne, som de fremstår i kirkebogen.

Over for Mindehaven er der indrettet et udstillingslokale, hvor der fortælles om den lokale stormflod, og de følger den siden fik.

2. Videre ad Stenvadsvej og th. ad Hobyvej mod Hobyfundet. I 1920 blev der her under udgravninger til et hus fundet en grav, hvori der bl.a. fandtes 2 store sølvbægere. Graven viste sig at være en af Nordeuropas allerrigeste grave fra 1. århundrede, det vi kalder ældre romersk jernalder. Der er infotavler på stedet.

3. Følge Hobyvej rundt tv. og herefter passeres Hoby Skov med en ”put and take” sø, hvor der er teltplads for fiskere. I Hoby grusgrav er der et livligt fugleliv, med blandt andre gråstrubet samt lille lappedykker, enkelte nattergale og en digesvale koloni.

Efter Hoby går vejen ned ad en lille bakke og her cykles ned på den gamle fjordbund.

4. Fortsæt ligeud mod Mindestenen i Rødby Fjord. På mindestenen er blandt andet vandhøjden i 1872 markeret. I mindeparken findes bord/bænkesæt, grill, overdækket plads, toilet og vand samt 2 sheltere med bålplads. Der er infotavler på stedet.

Fortsæt sydover ad Langelinie mod Kramnitse.

5. I T-krydset hvor Kramnitzevej deler sig drejes tv., og fortsættes mod Tjørnebjerggård. En markvej fortsætter til diget med en meget specielle flora. Lidsø Gods har ved naturgenopretning skabt et helt unikt naturområde for både planter, dyr og ikke mindst fugle (især vadefugle). Offentlig adgang på de afmærkede stier.

6. Med flot udsyn fra cykelvejen på diget videre th. mod Kramnitse Havn. Inden inddæmningen af Rødby Fjord var Kramnitse indsejlingspunkt til fjorden. Det er her vandet fra en stor del af Sydlolland samles i hovedkanalen og pumpes op i et stort bassin og ledes gennem sluser ud i Østersøen. Pumpestationen ved Kramnitse Sluse er en af Nordeuropas største. Stormfloden i 1872 er en væsentlig del af områdets historie, og digerne fortæller den dramatiske historie om kampen for at erobre landbrugsjord fra havet og undgå oversvømmelser.

7. Turen fortsætter på diget forbi sommerhusområdet i Hummingen. Ved Dannemare Enge kan fra diget ses resterne af en stendysse. Den er lidt medtaget, men vidner om, at der også har boet mennesker ved Østersøen for ca. 4.000 år siden.

8. Turen tilbage går ad Langholmvej.

Vidste du, at du kan se denne rute og mange flere naturoplevelser i app’en ”Naturlandet”. App’en kan hentes i App Store eller Google Play. Al information er tilgængeligt på dansk, engelsk og tysk – App’en er GRATIS