©  Foto:

Bette Berlin

Under 2. verdenskrig byggede den tyske besættelsesmagt et omfattende anlæg med store paraboler og antenner på engdraget sydøst for Fræer. De lokale kaldte området Bette Berlin.” 

Det hele var meget hemmeligt, så det var først efter krigen, at man fandt ud af, hvad der egentlig var foregået i området, ligesom få mennesker havde anet, hvor langtrækkende og vigtig, stationen havde været.
Det drejede sig om en radarstation, der havde en rækkevidde et godt stykke ud i Skagerrak og Vesterhavet samt det meste af Kattegat. Herfra overvåge tyskerne de allieredes fly, ligesom de fra området kunne dirigere deres egne natlige flyvninger.

Gennem krigsårene blev radarstationen udvidet flere gange, indtil den til sidst dækkede hele engen syd for Fræer, og radarstationen ved Fræer endte med at være den største af sin slags i Danmark.

Efter krigen blev Bette Berlin anvendt som flygtningelejr for tyske flygtninge. Lejren blev udbygget med store træbarakker, så den kunne huse mere end 2000 mennesker. Den sidste flygtning forlod først lejren i maj 1947.

Man kan stadig se rester af kommandobunkeren, og ude i engen kan man endnu se bygningen, hvor man havde de største af parabolerne.