©  Foto:

Besser Kirke

Besser Kirke blev bygget omkring år 1200 og er dermed en af øens ældste kirker. Kirken ligger et stykke vej fra Besser by og præstegården, men er centralt placeret i forhold til de fem landsbyer, der hører til sognet.

Det høje kirkerum domineres af hvælvingerne fra ca. 1475 og altertavlen fra 1589. Altertavlen viser bl.a. Mattæus med engel som symbol på den guddommelige visdom. Markus har løven som symbol på det guddommelige mod. Lukas har oksen – den guddommelige styrke, og Johannes har ørnen som symbol på den guddommelige højhed.

Kirkens smukke lysekroner har hver 16 “blus.” Den fornemste er renæssancekronen (nummer to fra øst), som har tilhørt søhelten Peder Skrams sønnesøn Niels og hans hustru Kirsten Styggesdatter Rosenkrantz. Ad slyngede veje er den endt i Besser Kirke.

Udenfor kan du på tårnets vestside se en mindeplade for kaperkaptajn Christen Overgaard, som omkom 8. juli 1810, da han med sin kanonbåd gik til angreb på et engelsk skib ved Røsnæs på Sjælland. Engelskmanden sejlede kanonbåden ned og skar den igennem. Christen Overgaards lig drev i land på Besser Rev. Hans hustru Oline lod pladen opsætte.

Besser Kirke er omgærdet af sagn: Om bjergmanden, der byggede kirken; om klokken, der fløj ud af tårnet og endte i et kær; om nissen, der laver kunster med kirkeklokken; om barselskvinden, der går igen og flere andre.

Læs mere om Besser Kirke her