©  Foto:

Angligården

Angligården blev tegnet ud fra en idéskitse af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen. Set oppefra tegner bygningen et lille ’a’ i landskabet. 

Arkitektonisk varierer Angligården i bredden, hvilket skyldes såvel æstetiske som produktionsmæssige faktorer. Angligården blev nemlig ved sin opførelse benyttet som skjortefabrik. Et andet særligt formål med den utraditionelle udformning var, at den indre gård skulle give plads for et stort kunstværk. Carl-Henning Pedersen fik i 1965 opgaven, som førte til kunstværket ’Fantasiens Leg om Livets Hjul’. Den keramiske frise er 220 meter lang og værket skifter karakter efter årstiderne. 

Der er fri adgang til den indre gård, hvor I kan se kunstværket Fantasiens Leg om Livets Hjul.