©  Foto:

Aftensang og vægterandagt i Ringkøbing

Hver aften i juli og august går Ringkøbings vægtere deres rundgang i byens gader. 7 torsdage sommeren over sluttes rundgangen af med en lille aftensang foran kirken.

Syv torsdage slutter rundgangen ved Ringkøbing Kirke, hvor en af kirkens præster byder velkommen til en kort andagt med fællessang på både dansk og tysk, musik, bibellæsning og bøn. Temaet for dette års syv vægterandagter er vejrfænomener og klima. 

Tidspunkt alle datoer: kl. 21.00 og varer cirka 20 minutter