©  Foto:

Åsted Shelterplads Skive

Åsted shelter Ligger lige på Margueritruten på hjørnet af Gl. Åstedvej og Risumvej.

Ikke for motoriserede køretøjer, men alene beregnet på cyklister, vandrere, ridende og sejlende i ikke motoriserede både.

Se mere på:
http://www.friluftskortet.dk