©  Foto:

Aarhus Politigård

Politiet i Aarhus kunne flytte ind i den nuværende Politigård den 1. september 1983.

Siden oprettelsen af det første egentlige politikorps i Aarhus den 1. maj 1869 har politiet haft til huse i forskellige lejemål. Først i ejendommen på hjørnet af Volden og Rosensgade frem til 1871, derefter i Immervad, hvor Magasin ligger i dag, og mellem 1875 og 1879 i Aagade 15 (i dag Aaboulevarden 54).

Politigårdens historie i Aarhus

I 1879 skulle kommunen spare, og derfor blev politiet flyttet - som en midlertidig løsning - til lokaler i det gamle Rådhus (i dag Kvindemuseum og Besættelsesmusem), og dermed sparede man udgiften til lejemål af lokaler til politiet og samtidig udgiften til den militærvagt, der bevogtede Rådhuset om natten.

I takt med udviklingen og dermed udvidelsen af politistyrken i løbet af 1900-tallet, måtte politiet indgå adskillige lejemål, så de forskellige afdelinger var spredt på 6-7 adresser.

I årevis var der tale om at opføre en politigård.  Så tidligt som 1870 udskrev Aarhus Byråd en arkitektkonkurrence, men den forblev på tegnebrættet.
Først ca. 100 år senere blev det alvor. I marts 1975 godkendte Aarhus Byråd Justitsministeriets tilbud om køb af arealerne ved Dynkarken-Sønder Allé.

Opgaven blev udbudt i licitation og Alex Poulsens Arkitektkontor i København udarbejdede det endelige projekt, der lå færdig i november 1979. Konstruktionerne skulle udføres af Ingeniørfirmaet Rambøll & Hannemann, Aarhus, og installationerne af Ingeniørfirmaet Crone & Kock, Charlottenlund, mens J. Arevad-Jacobsen, Viby J. skulle stå for det landskabsarkitektoniske.

Den nye politistation

Det første spadestik blev taget i januar 1981, og den 22. juni 1982 var der rejsegilde på det, der var Justitsministeriets hidtil største og dyreste byggeri. Den 1. september 1983 kunne de første afdelinger endelig flytte ud af det gamle Rådhus og ind i en bygning, der var opført udelukkende til politiet. Så den midlertidige løsning med politistation i det gamle Rådhus varede 104 år. I løbet af måneden flyttede alle øvrige afdelinger ind, og politistyrken i Aarhus var samlet under ét tag, hvor den har været frem til i dag.

Den nuværende politigård virker meget bombastisk, som den ligger med "ryggen" ud mod byen, som en kube. Det er af praktiske grunde for at minimere gadestøj; alle gangarealer vender mod gaden og kontorer mod gården.

Kilde: Preben Nibe, Aarhus politihistorisk Samling