©  Foto:

Aarhus Kommunehospital

Kommunehospitalet blev taget i brug den 7. november 1893 i den daværende hovedbygning (senere børneafdeling, bygning 1). Bygningerne blev tegnet af arkitekt Thomas Arboe og omfattede hovedbygningen og to afsondrede epidemibygninger samt læge- og inspektørbolig.

Kommunehospitalets historie

Kommunehospitalet stod færdig i 1893 med hovedbygning, lægebolig, inspektørbolig, økonomikøkken, epidemibygninger, vaskeri, lighus og kapel.

I 1918 udbygges hospitalet (Medicinsk afdeling, bygning 3). I forbindelse med planer om udbygning af hospitalet i 1931 vandt C. F. Møller og Kay Fisker arkitekturkonkurrencen.

De første bygninger fra vinderprojektet bliver taget i brug i 1935: røntgenafdeling, radiumstation og lysafdeling (bygninger 5 og 6).

I 1938 stod den nye kirurgiske afdeling færdig (bygning 7). Specialerne neurokirurgi og neurologi får deres egen bygning i 1943(bygning 9). 

I årene 1957-59 blev "Højhuset" (bygning 10) successivt taget i brug af neurologisk og neurokirurgisk afdeling, øjenafdelingen og øre-næse-hals afedlingen.

I løbet af 1960'erne blev de kirurgiske afdelinger og radiumstationen betydeligt udvidet med flere tilbygninger til de eksisterende bygninger.

I 1967 blev den nye administartionsbygning (bygning 4) indviet. Endoskopisk laboratorium blev oprettet i 1972, som det første i Skandinavien. Nyt Medicinerhus indvies i 1980 (bygning 2A). I sommeren 1990 udbrød der brand i tagetagen af medicinerbygningen (bygning 3).

Efter en hurtig og effektiv indsats lykkedes det at redde alle patienter i god behold. I oktober måned 1994 blev bygningen geninviet med nye opgaver: bl.a. indeholder bygningen nu specialer for sygdomme i bevægelsesapparatet (f.eks. reumatologi). 

Patienthotellet blev oprettet i 1997. Samme år blev Ortopædisk Hospital lukket og afdelingerne flyttede ind i Århus Kommunehospitals bygninger.

Nutidens syghusvæsen i Aarhus

I 2004 blev Århus Sygehus til et hospital fordelt på fem matrikler. Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus fusionerer. De fem matrikler er: Samsø Sygehus, Odder Sygehus, Marselisborg Hospital, Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus (Odder Sygehus blev ved regionsdannelsen i 2007 sammenlagt med Regionshospitalet Horsens og Brædstrup).

I år 2011 fusionerede Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital samt Århus Sygehus og blev til Aarhus Universitetshospital.

Aarhus Universitetshospital, Skejby

I dag er de gamle hospitalsbygninger på Nørrebrogade tomme og under udvikling. Alle de tidligere Kommune-/Amts-/Universitetshospitaler er nu samlet i Skejby.