©  Foto:

Aaby Kirke

Aaby Kirke er, som de fleste danske landsbykirker, bygget omkring 1150. Oprindeligt bestod kirken kun af skib, kor og apsis, og først i slutningen af middelalderen blev tårnet og det krydshvælvede våbenhus opført. 

I tiden efter 1550 blev der på kirkens nordside bygget et sideskib. Det blev i 1860 ombygget og blev i 1927 forsynet med en rundbuet åbning til kirkens hovedskib.

Under sideskibet fandtes en gravkælder, der i dag tjener som depot.
Vest for kirken er der en bygning i nygotisk stil. Den blev opført omkring 1850 som gravkapel for familien Skeel til Birkelse.

I 1973 overdrog familien det til kirken, der i dag bruger det til ligkapel.