©  Foto:

20 Landporten i Nyborg

Landporten går i sin oprindelse tilbage til Christian 3.s store bygge- og anlægsarbejder i midten af 1500-tallet. Landporten fik sin nuværende form under Fr. III. Hvælvet er med sine 40 m Danmarks længste tøndehvælv. Overbygningen er opført af Frederik IV i 1750.

20 Landporten 

Landporten går i sin oprindelse tilbage til Christian 3.s store bygge- og anlægsarbejder i midten af 1500-tallet. Landporten fik sin nuværende form under Fr. III. Hvælvet er med sine 40 m Danmarks længste tøndehvælv. Overbygningen er opført af Frederik IV i 1750.

Porten var indtil 1869 den eneste offentlige indfaldsvej, og når den var lukket for aftenen, var det ikke muligt at komme ind i byen før næste morgen. Landporten blev beskyttet af kanonerne på Kronprinsens Bastion og af voldgraven, der gik ubrudt igennem foran porten. I 1764 blev træbroen i Linde-alléen erstattet af en dæmning.

Træerne i Lindealléen blev plantet i 1806.