Lokalhistorisk Arkiv for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette Sogne

Lokalhistorisk Arkiv for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette Sogne

Arkivet opbevarer indleverede/indsamlede billeder, protokoller, dokumenter, slægtshistorier og forskellige papirer der fortæller om ejendomme og folk.