skip_to_main_content

Bovet

Sydøstvendt bugt med strandeng, som går over i vadehav. 

Sydøstvendt bugt med strandeng, som går over i vadehav.
Om sommeren kan store dele af Bovet være tørlagt, og man kan gå flere kilometer ud fra kysten.
Forår og efterår kan man i Bovet observere store mængder knopsvaner, mørkbuget knortegæs og andre trækfugle.