Svaneke Havn

Fiskerihavn. 30 pladser. Yderhavnen urolig ved pålandsblæst. Lokale både har fortrinsret i inderhavnen. Port mellem yder- og inderhavn lukkes ved pålandskuling. Anløbes dag og nat under hensyntagen til vind, strøm og sigtbarhed. Ikke ved pålandsblæst. Kompasmisvisning forekommer, og hård strøm i forbindelse med dårlig sigt kan være farlig. Svaneke Fyr viser Sandkås odde og vejleder ved anduvningen. Der styres ind i N i havnefyrets hvide vinkel, til havnens fyrlinie leder ind i 297 grader.
PAS PÅ: Ved indsejling direkte i fyrlinien fra E ledes man over skærene på Mågeflak SE for havnen. Sort kugle eller 3 røde lan- terner over hinanden vist fra mast N for havnen betyder, at indsejling er forbudt. Hvidt fast lys under ledfyrenes forfyr betyder, at porten til inderhavnen er lukket. Strømmen i anduvningsfarvandet spiller kun yderst sjældent nogen rolle.

Share this page

Opdateret af:

Destination Bornholm info@bornholm.info
 

Kontakt

Adresse

Peter F. Heerings Gade 7
3740 Svaneke

Telefon

+45 56922330

Fax

+45 56922331

Fakta

  • Faciliteter

    • Grillplads
    • Indkøb
    • Slæbested
  • Klassifikation

    • Tildelt Blå Flag (2013)

Transport

Coordinates

Longitude : 15.145074
Latitude : 55.136506