Befolkningstal: 5.700.000
Befolkningstæthed (indbyggere pr. km2): 130,5

 

Aldersfordeling:
0 – 19 årige: 23,2 %
20 – 59 årige: 52,5´2 %
60 år+: 24,5 %

Middellevetid:
Mænd: 78 år
Kvinder: 81,9 år

Oplysninger pr. 1. januar 2016 – Kilde: Danmarks Statistik.