Den danske møntenhed er krone og øre. En krone er lig med 100 øre. I Danmark forkortes krone til Kr., men man i udlandet anvender to forskellige forkortelser, nemlig DKr. og DKK.
I mønter findes 50 øre, 1 Kr., 2 Kr., 5 Kr., 10 Kr. og 20 Kr. og i sedler 50 Kr., 100 Kr., 200 Kr., 500 Kr. og 1.000 Kr.

Da Danmark er udenfor den fælleseuropæiske valuta Euroen, er denne valuta ikke gyldigt betalingsmiddel i Danmark, men skal betragtes som udenlandsk valuta på linje med fx US-dollars

Indførsel og udførsel af valuta

Der er ingen restriktioner på ind- og udførsel af valuta, men der er indberetningspligt, hvis beløbet overstiger EUR 10.000,- (svarende til ca. Kr. 75.000,-).

Du kan læse mere om indførsel og udførsel af valuta her.