Praktisk informasjon

Du har ret til gratis akut behandling på hospital eller skadestue i tilfælde af pludselig sygdom, ulykkestilfælde eller pludselig forværring af kronisk lidelse under din ferie i Danmark.

Retten til behandling ophører, når du kan tåle at blive transporteret til dit hjemland, og eventuel hjemtransport sker for egen regning.

Det er i alle tilfælde en forudsætning for at få gratis behandling, at patienten ikke er kommet til Danmark for at blive behandlet.