Aktiv ferie

Du kan købe søkort, såvel digitale som trykte, via hjemmesiden www.weilbach.dk, hvorfra du også kan købe sejladshåndbøger, havnelodser og mange andre maritime produkter.

Kort- og Matrikelstyrelsen stiller en gratis online havnelods til rådighed, der bl.a. indeholder oplysninger om havne og broer i Danmark. Du finder havnelodsen på www.dendanskehavnelods.dk

Du kan læse mere om søkort og nautiske publikationer på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Læs om vandsport i Danmark