Aktiv ferie

Der er omkring 11.000 km skiltede cykelruter i Danmark, som gør det nemt at finde rundt. Du skal bare kende din rutes navn, nummer eller logo og så følge det. Ruterne krydser flere steder hinanden, så du kan sagtens komponere din egen tur, sammensat af flere forskellige ruter. Det er sikkert at cykle på de danske cykelruter, for ruterne følger for det meste små veje med ringe trafik, uforstyrrede skovveje, specielt anlagte cykelveje, cykelstier og nedlagte jernbanespor.

De nationale cykelruter
I Danmark er der 11 nationale cykelruter med et samlet ruteforløb på over 4.000 km. De nationale cykelruter er skiltede med små, kvadratiske skilte med cykelsymbol og hvidt rutenummer i rødt felt på blå baggrund (rute 10 på Bornholm dog på grøn baggrund). De ulige rutenumre 1-9 går nord-syd, mens de lige numre 2-8 går øst-vest. Dertil kommer to rundstrækninger, Bornholm Rundt (rute 10) og Limfjordsruten (rute 12).

Her kan du se de nationale cykelruter og downloade ruterne til GPS 

Margueritruten
Denne rute er egentlig en bilrute, men idet den køre igennem nogle af de flotteste egne af Danmark på små veje, kan ruten fint bruges til en cykeltur også. Ruten er over 3.600 km lang, så der er nok af flotte steder at cykle hen.  

Her kan finde finde mere om Margueritruten

Regionale og lokale ruter
Udover de nationale cykelruter er der også et net af regionale og lokale cykelruter i Danmark, der hver især har deres egen skiltning. De regionale ruteskilte er opbygget på samme måde som de nationale - dog med hvide rutenumre fra 16-99 på blå bund. De lokale ruteskilte er opbygget på samme måde som de regionale - men med rutenumre fra 100-999. Du kan kontakte det lokale turistbureau for en oversigt over regionale og lokale ruter. - Til de lokale ruter hører også "Panoramaruterne", 26 sløjfer på de nationale cykelruter "Vestkystruten" og "Berlin-København ruten", som er skræddersyet til dig, der foretrækker at bo et fast sted og tage på kortede dagture ud derfra. Panorama cykelruterne er rundture, så du kan starte hvor som helst på ruten.

Her kan du læse mere om cykelferie i Danmark