Aktiv ferie

Der er frit fiskeri ved havet og ved kysterne, hvis du har et fisketegn, mens du kun må fiske i vandløb og søer, hvis du enten har tilladelse fra lodsejeren, eller har købt et fiskekort. Udover fiskekortet skal du også have det obligatoriske fisketegn.

Mange steder har lokale lystfiskerforeninger lejet retten til at fiske i vandløb og søer. Hvis det er tilfældet, vil der som regel stå et skilt, der fortæller, at fiskeri er forbudt.

Endelig er der de mange såkaldte "Put & Take" søer, hvor du mod betaling kan fiske efter udsatte fisk - oftest ørreder. Når du fisker sådanne steder, skal du hverken have fiskekort eller fisketegn.

Her kan du læse mere om fisketegn og fiskekort

Naturstyrelsens fiskesteder 

Naturstyrelsen ejer en række fiskeområder, der er frit tilgængelige for lystfiskere. Nogle steder er det gratis at fiske disse steder, mens du andre steder må betale. På Naturstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor du finder disse fiskevande.

Find Natyrstyrelsens fiskeområder

Læs mere om lystfiskeri i Danmark