©  Foto:

Verninge Kirke

Kirken var i middelalderen indviet til ærkeenglen Sct. Michael.

Kirken har med stor sandsynlighed haft en forgænger af træ.

Ærkeenglen Sct. Michael var i den tidlige kristne tid symbol på kirkens beskytter, samt det enkelte kristne menneskes beskytter. Michaels kirkerne på Fyn hører alle til de tidlige kirker i stiftet. De blev placeret efter et særligt mønster og de indtog en fremtrædende plads i herredet i missionstiden.

Over den tilmurede mandsdør i syd sidder et mandshoved udhugget i granit. Dette mandshoved er formodentlig rester af en større granitudsmykning, der for længst er borte. Til hovedet er knyttet en række uopklarede sagn.

Se mere på Verninge Kirkes hjemmeside.