VisitDenmark

Vejlerne - Nordeuropas største fuglereservat

Vejlerne er et stort fredet naturområde i Thy med mange ynglende trækfugle og levested for odderen.

Vejlerne er Danmarks vigtigste ynglested for vand- og sumpfugle. Du kan observere fugle hele året rundt i områdets fugletårne, fugleskjul, fra p-pladser og stier.

Vejlerne dækker et 6000 hektar stort område, som oprindeligt lå under havets overflade.

Det rummer Danmarks største rørskove og nogle af landets største strandenge. Her findes Danmarks største bestand af ynglende grågæs, samt rørhøg, rørdrum, sortterne, trane, havørn og vandrefalk. Odderen har her et af sine få levesteder i landet.

Vejlernes Naturcenter ligger direkte ud til hovedvej nr. 11/29 og består af en hovedbygning med udstilling om Vejlerne og områdets fugleliv og flora.

Fra hovedbygningen går en gangbro over kanalen til udsigtshytten, hvor man igennem den store, fastmonterede kikkert kan beskue området på tættere hold. I bygningerne findes også elektroniske informationsskærme til brug ved fugle- og plantebestemmelse.

Centeret er handicaptilgængeligt, og der findes offentlige toiletter i bygningerne.

På Google Map kortet her kan du se en oversigt over fugletårne, fugleskjul med videre i Vejlerne.