VisitDenmark

Varde Å

Varde Å strækker sig fra Ansager til Ho Bugt.

Den nederste 10 km lange strækning er tidevandszone. Fiskeriet her er bedst, når vandet falder i Ho Bugt. Nedre del er med åbne, græsklædte vidder med rigt fugleliv. Strækningen er i alt ca. 40 km.