©  Foto:

Tibirke Kunst - et moderne ikonværksted

Eva Müller, indehaver af Tibirke Kunst, skaber ikoner i ordets oprindelige betydning, men i et moderne formsprog. Besøg et spændende ikon værksted og galleri i udkanten af Tisvilde Hegn, tæt på Tibirke Kirke.

 

Et vindue til den åndelige verden

En ikon er oprindeligt et helligt billede, som æres og behandles på behørig vis. I den ortodokse kirkes tradition afbilder ikoner figurer eller begivenheder fra Biblen, og fungerer som en slags vinduer til det hinsidige. I takt med at gamle ikoner er blevet samlerobjekter, har de stort set mistet deres betydning som andagtsbilleder.

En moderne ikonmaler

Eva Müller maler ikoner efter den oprindelige betydning, men i et moderne formsprog, hvor hovedvægten ligger på tekst og farvesymbolik. Også de er tænkt som sprækker ind til en åndelig verden, som er uhåndgribelig og ikke lader sig visualisere – kun antyde.

Bestil en personlig ikon

Tibirke Kunst fremstiller ikoner på bestilling. Ikonernes tekst er oftest hentet fra Det Nye Testamente, og du kan bestille en bestemt tekst, som afgør ikonens udformning. Teksten gengives på originalsproget, oldgræsk, men med en dansk oversættelse og evt. henvisning til skriftstedet på ikonens bagside.

Pilgrimsikoner og rejseikoner

En pilgrims- eller rejseikon er en kvadratisk ca. 10 x 10 cm. ikon, du kan have med på rejse, hvad enten det er pilgrimsvandring eller anden rejse. De leveres i poser, udført af tekstilkunstner Jonna Jensen. Læs mere om Tibirke Kunst