VisitDenmark

Danmarks Forsorgsmuseum

Om Danmarks Forsorgsmuseum

I de gribende og unikke rammer i Nordens bedst bevarede Fattiggård ligger Danmarks Forsorgsmuseum.

 Her er åbne døre ind til dele af vores samfunds historie, som ellers har været skjult bag mure, pigtråd og tabuer. Her fortælles de fattiges, de fysisk eller psykisk syges, de hjemløses, de ensommes, de udstødtes og de forældreløses historier. En anbringelse inden for forsorgen har ofte betydet en placering uden for samfundet og historieskrivningen.

 Danmarks Forsorgsmuseum inddrager i såvel forskning som formidling de mennesker, hvis historie ikke er blevet eller bliver fortalt. Det giver dem en plads i historien og skaber dermed en mere balanceret og inkluderende fortælling om socialt udsatte i det danske velfærdssamfund

 

 

Om Fattiggården

 

I 1872 blev Fattiggården i Svendborg bygget, og det var med stor stolthed, at byen kunne åbne en for tiden så moderne og fremsynet anstalt for alle dem, som ikke kunne klare sig selv, eller som man mente trængte til genopdragelse.

Når man passerede porten til Fattiggården, blev man ’indlagt’. Man mistede sine borgerlige rettigheder: Stemmeret, ejendomsret, værgeretten over ens børn samt retten til at gifte sig. Det blev vurderet, om man var ’værdigt eller uværdigt trængende’. De værdige skulle bo i Forsørgelsesanstalten, hvor man f.eks. fik lov at sove i senge med madrasser. De uværdige skulle bo i Arbejdsanstalten. Her var der tremmer for vinduerne, pigtråd på murene, og de indlagte blev opdelt i kvinder og mænd. Begge steder var der arbejdstvang.

Frem til 1961 fungerede Fattiggården, som en anstalt, hvor man mistede sin frihed. Stedet var i funktion frem til 1974, hvor det blev lukket, som en ’skamplet på byen’.

 

 Museet er  handicap venligt og det er nemt at kome rundt også med kørestol.