Strynø Lokalhistoriske Arkiv

Strynø Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet opbevarer indleverede/indsamlede billeder, protokoller, dokumenter, slægtshistorier og forskellige papirer der fortæller om ejendomme og folk.