Sæby Kirke Skive

Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Attraktioner
Kirker
Adresse

Sæbyvej 13

7870 Roslev

Kontakt

E-post:laped@km.dk

Telefon:97576060

Sæby kirke er en lille, kullet romansk kvaderstenskirke bestående af kor og skib. Ved korets gavl står en klokkestabel, hvor der hænger to klokker. Kirkens nye klokke fra 1996 hænger side om side med dens gamle klokke fra 1400-tallet. Våbenhuset blev opført i 1951, hvor kirken gennemgik en restaurering. Ved samme lejlighed blev nogle af kirkens oprindelige romanske vinduer genåbnet. Begge de oprindelige portaler er bevaret, den nordre er dog tilmuret.

Kirkerummet præges af en velproportioneret korbue med profilerede kragsten. Alterforsiden, med malerier af Kristus og Skt. Peder, er fra 1656. Altertavlen er også fra renæssancen, men maleriet, som er lavet af Ingolf Røjbæk, er opsat i 1952. Et ældre alterbillede (nadveren) hænger i kirken.

Prædikestolen er fra 1593, men dens stil virker ældre, nemlig sengotisk.
De to gotiske udskårne træfiguerr, Kristus og Skt Michael, er kommet tilbage til kirken i 1996 efter at have været i Nationalmuseets varetægt.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur
Adresse

Sæbyvej 13

7870 Roslev

Facilities

Landsbykirke

Sognekirke

Relaterte produkter

Sidst opdateret af
Destination Limfjorden