VisitDenmark

Rom Kirke

Rom Kirke.

Kirkens størrelse hænger sammen med, at den har været en herredskirke.

Den er indvendigt bygget af glathuggede kvadre. Kirkeklokken fra
1200-tallet er en sjældenhed, ligesom altersølvet og lysestagerne er det.

Udenfor er der en gravhøj, som mod sædvane ligger indenfor kirkegårdsdiget.