VisitDenmark

Purhøj Gravhøj

På Purhøj kan man mærke historiens vingesus med 120 højdemeter. Den gamle gravhøj har været brugt som tingsted – og sågar som samlingssted for hekse!

Purhøj, der menes at være en gravhøj fra yngre stenalder, har en rigtig spændende historie: I 1878 skrev Nationalmuseet bl.a. om stedet: "Paa det høieste Punkt af Bjerglide, tæt ved det bratte Affald ned mod Udstrup, ligger en anseelig, kratbevoxet Gravhøi, "Purhøi".... Det indre er fuldstændig bortgravet lige til Høiens Bund, saaledes at kun Randen staar tilbage som en lav kredsformet Vold. I Midten har der tidligere været et Gravkammer, hvori man fandt 3 Spydspidser af Flint ...".

Øst for højen er der fundet en meget stor gravplads fra jernalderen, og her er der gjort righoldige fund.

Purhøj var også stedet, hvor heksene samledes på Valborgsaften. Ved en af de mange hekseprocesser, der i 1600-tallet fandt sted i Danmark, indrømmede et par af de anklagede, at de havde været på højen Valborgsaften sammen med hundredevis af trolde og hekse.

Også i nyere tid har Purhøj skrevet sig ind i historien. Bjerrelide har nemlig fungeret som tingsted i Bjerre Herred, altså stedet hvor befolkningen samledes og holdt rettergang.

OBS Purhøj ligger på privat område, men du må gerne nyde udsigten herfra. Desværre har nogen indimellem glemt deres affald på højen. Finder I noget, så tag det med, så stedet fortsat kan være rart at besøge.

Purhøj Gravhøj er en del af BestigBjerge, der beskriver mange af Danmarks bjerge over 100 meter. Bestiger du alle bjergene med samlet 1482 højdemeter, så kan du komme med BestigBjerges Hall of Fame.