VisitDenmark

Okseøerne

Første gang øerne ses nævnt er i kong Valdemars Jordebog fra 1231, hvor de er opfør som "oxenör minor et major".
I 1564 fik hertug Hans den Yngre tilskrevet øerne sammen med områderne ved Rude Kloster (Glücksburg). Første person som er omtalt på ørerne, bosatte sig der i slutningen af 1500-tallet og hed Claus. Ud over dette ved man ikke ret meget om de første beboere før 1664, hvor et formodentlig oldebarn af Claus.

Lille Okseø:
Københavns Lærerforening købte øen i 1963, hvor de nu driver en lejrskole. Øen er i dag ikke offentlig tilgængelig.

Store Okseø:
Før stormfloden i november 1872 havde man her ernæret sig ved landbrug, fiskeri og bådebyggeri.
Meget tyder på, at der har været bådebyggeri på øen helt tilbage i begyndelsen af 1700-tallet. I 1830 solgtes øen og havde flere ejere indtil 1845, hvor skibstømrer Lorenz Isaack fra Strandrød ved Rinkenæs købte øen.
I dag er det er staten, der ejer øen, og Naturstyrelsen der har ansvaret for driften.

I forsommeren 2020 er der på store Okseø opført 4 nye shelters samt et muldtoilet og det er derfor nu muligt at overnatte på øen.  Indtil videre er det kun tillat at overnatte i shelterne – men på sigt er planen at udlægge et område hvor man kan slå sit telt op.

Man skal sørge for at medbringe alle fornødenheder f.eks. drikkevand og det er vigtigt at tage alt affald med når man forlader øen.

Hvis du har lyst til at besøge store Okseø skal du selv sørge for transport derover – og retur igen, da der på nuværende tidspunkt ikke er planer om offentlig sejlads.

Læs mere om renoveringsprojektet på st. Okseø her:

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2020/juni/sdj_overnatning-i-shelter-paa-store-okseoe/