VisitDenmark

Nors og Vandet Sø i Nationalpark Thy

Vandet og Nors Søer:
De to store søer er begge blandt de reneste i landet. De er begge karstsøer, dvs. næringsfattige søer på kalkbund, som har vandtilstrømning gennem sprækker i kalken. De er over 20 meter dybe, og er tidligere havbugter, som blev afsnøret ved landhævningen siden ældre stenalder.

Nors Sø (Danmarks reneste) i Nationalpark Thy er en del af Hanstholm Vildtreservat. Her er der mulighed for at få ål, gedde, aborre, skalle og helt på krogen. Stangfiskeri tilladt ved søen fra skiltet øst for bålpladsen til nyt skilt yderligere ca. 1400 mtr. mod øst.

Vandet Sø. En af Thy's smukkeste søer og et populært udflugtsmål for de lokale. Her kan man prøve kræfter med ferskvandsfisk såsom ål, gedde, skalle, aborre og helt. Stangfiskeri er tilladt fra p-pladsen på Egevej og til skiltet ca. 800 mtr. mod nord.

Bemærk, at for at komme langt nok ud, er det nødvendigt waders.

Fiskekort kan købes hos Thy Turistbureau og gælder til begge søer.