VisitDenmark

Nørre Nissum Kirke

Nørre Nissum kirke

Kirkens kor og skib er bygget sidst i 1100-tallet. Tårn og våbenhus omkring år 1500.

Stilen er romansk. Indgang gennem våbenhus mod nord. En syddør er tilmuret. På en af bjælkerne i kirkens loft ses indskriften "Bygd i 1833". Det år blev kirken købt af sognet. Den var tidligere ejet af Kongensgaard. I våbenhuset ses rester af en indskrift, hvor man kan læse: "....Sin svadder...och deris sladder....". Man kan gætte på, at det var en appel om at lade al ondsindet snak bag sig i Guds hus. På kirkens nordvæg et krucifiks, der stammer fra 1300-tallet. En Mariafigur på nordvæggen har formentlig haft forbindelse til et for længst nedlagt Maria-alter.