VisitDenmark

Nissum Fjord

Nissum Fjord ligger i Vestjylland vest for Vemb og afgrænses fra Vesterhavet af en 13 km lang landtange, Bøvling Klit, med udløb gennem en sluse ved Thorsminde.

Fjorden har et vandareal på 70 km² eller 7.000 ha, men vanddybden er på kun ca. 1 meter, og de dybeste arealer i Felsted Kog og fjordens centrale dele 2-3 meter; den nordlige del af fjorden , som hedder Bøvling Fjord, er så lavvandet, at den undertiden tørlægges helt ved stærk blæst.

Nissum Fjord har tilløb fra bl.a. Ramme Å, Flynder Å, Damhus Å og som det største vandløb Storå, der har sit udløb i det østlige hjørne af Felsted Kog i den sydøstlige ende af fjorden.

Der kan fiske ål, gedder, aborrer og helt i Nissum Fjord.

Læs Miljø- og Fødervareministeriets information om særlige regler for fiskeri i Nissum Fjord her.

Fisketegn er obligatorisk for alle mellem 18 og 65 år ved lystfiskeri i Danmark. Tegnene kan købes på Fisketegn.