©  Foto:

Lundager Skov - hundeskov

I juni 2021 blev de første ca. 57.000 træer og buske i den sydlige del af skoven plantet. Efter plantningen der gennemført en mekanisk renholdelse af kulturen for at bl.a. mindske konkurrencen om vand og næring fra andre planter, så træerne får en god start. Af hensyn til beskyttelsen af grundvandet anvendes ikke pesticider på arealet. Den nordlige del af skoven og de sidste arealer i den sydlige del plantes i foråret 2022.

Der er mange harer og rigtig meget dåvildt i området, som med stor fornøjelse spiser de nye planter. For at få skoven godt i gang, er det derfor nødvendigt at sætte hegn op om de fleste plantninger i en årrække for at beskytte dem mod vildtet.

I august-oktober 2021 er skovejen og to stistækninger anlagt i den sydlige del af skoven. I efteråret 2022 anlægges de sidste stier i den sydlige del af skoven, når renholdelsen af de plantede kulturer er afsluttet, så de nye stier ikke ødelægges af tunge maskiner. I den nordlige del af skoven bliver der en trampesti rundt i skoven.

Madpakkehuset er opført i september 2021. Nu skal Assens Kommune og Naturstyrelsen i samarbejde med interesserede skoler udarbejde en plan for indretningen i og omkring madpakkehuset. Indretningen forventes gennemført i løbet af 2022.

Hundeskoven i Lundager Skov
Hundeskoven ligger i det sydvestlige hjørne af den nye Lundager Skov øst for Østre Ringvej/Middelfartvej ved Assens. Den er ca. 6 ha stor, indhegnet og med to indgange – begge fra Brahesborgvej. Lundager Skov er en helt nyplantet skov, der blev indviet sidst i 2021. Hundeskoven ejes og vedligeholdes af Naturstyrelsen.

Få et overblik over andre hundeskove i Assens kommune her: