VisitDenmark

Lodbjerg Mile

Sandmile.

En lille kilometer nordvest for Lodbjerg Fyr har vinden og menneskers færdsel i kombination skabt hul i vegetationen i klitten. Det betyder, at sandet vandrer herfra som en mindre mile ud over klitheden.