VisitDenmark

Lindegårdshaven

Romantisk haveanlæg på 11 ha. Den nu nedrevne Lindegård blev opført i 1688, enkelte af havens elementer stammer tilbage fra den tid. Flere af de romantiske indslag såsom sneglehøj, sneglebrønd og et trappeanlæg kan endnu findes i terrænet.