©  Foto:

Jordløse Kirke

I kirken forefindes en altertavle fra Claus Bergs værksted.

I sin oprindelige skikkelse var Jordløse Kirke en romansk kirke med kassemure af rå marksten, ligesom talrige andre landsbykirker der blev bygget i årene omkring år 1100-1250.

Ligesom de fleste andre kirker fra denne tid, er Jordløse Kirke fået bygget til og bygget om adskillige gange. Tårn, sidefløj, gotiske hvælvinger og vinduerne er senere tilføjelser og gør Jordløse Kirke til den kirke vi ser i dag. 

For yderligere information kontakt venligst Jordløse Kirke eller se folderne, som ligger i våbenhuset.