Jettes Plads – Grave Banke Jordløse

I det bakkede landbrugsland ligger Jettes plads i en mindre skovbevoksning nær Helnæsbugten. Shelterpladsen, hvor der er plads til 6 personer, kaldes også Grave Banke. Shelter- pladsen er etableret i en tidligere grusgrav, der er gravet ind i bakken i skoven. Pladsen ligger således i en lysning omgivet af høje skrænter. Der er køligt og meget hestevenligt.