skip_to_main_content

Jels Voldsted, historisk sted og bygning

Hels Voldsted ligger et sted, hvor der i middelalderen var en stor uvejsom skov, Farrisskoven. Det menes, at voldstedets og dets daværende borg, kan have været midtpunkt for en anselig skindhandel. Skind var der nok af i skovene, og Hærvejen tæt på sikrede god logistik. Det anses for sandsynligt at borgen brændte ned i ca. 1420-erne, og ikke siden blev genopført.

Jels Voldsted menes at have været borg eller fæstningsanlæg, og har efter datidens forhold haft en anselig størrelse. Der er ca. 130 m mellem den nordlige og sydlige afskærmning.

Fra landsiden har voldstedet været skærmet af et voldanlæg med op til 4 m høje volde mod nord, mens voldene mod engene mod øst og vest var mindre. Fra søsiden mod øst har der været en ejendommelig pælebygning, som har strakt sig ud i vandet. Pælene hertil har været 70 cm i omkreds.

Jels Voldsted som festplads
I perioden fra 1864 til 1920 var det område, hvor Jels Voldsted ligger, en del af det prøjsiske rige, altså tysk. I lokalområdet og nord for Kongeågrænsen arbejdede nationale kræfter på at få etableret et dansk-sindet samlingssted på arealet ved Jels Voldsted. Der blev dannet et interessentselskab, der købte arealet og omdannede det til mødested. De fik bygget en pavillon som traktørsted. De første år samledes flere tusinde mennesker til fejring af f. eks. grundlovsdag. Behovet for et fælles mødested på tværs af den gamle grænse medførte, at man i 1923 byggede en sal til. Begge bygninger er stadig i brug. Området ved Jels Voldsted var i mange år et yndet udflugtssted. 

Det er også her på festpladsen, at du finder Grænsesten nr. 74  - fra den gang, hvor grænsen mellem Danmark og Preussen gik ved Kongeåen og ud til Hejls. Stenen har oprindeligt stået ved grænsen ind mod nabosognet Vamdrup, ved grænseovergangen, som hed Jels Troldkær. 

Afstande
Hærvejens vandrerute 2,5 km
Hærvejens cykelrute 1,5 km