site logo

Gudum kirke

Gudum kirke fra 1350 

Gudum kirke var oprindeligt klosterkirke for et nonnesamfund af benediktiner-ordenen.

Den nuværende sengotiske kirke har afløst en romansk kirke. I stedet for våbenhus fra 1800-tallet rejstes ved vestgavlen i 1930 et noget banalt tårn af røde mursten, hvorved kirken mistede noget af sin særegne stemning.