Gårdbutikken Præsteskovgård

Gårdbutikken Præsteskovgård ejes og drives af Rasmus og Susanne Lange, som købte gården tilbage i 1985, hvor gården var drevet som fuldtidslandbrug med jersey malkekvæg.

I 2000 tog vi beslutningen om at frasælge malkekvoten og gøre landbruget til et fritidslandbrug.

Vi indkøbte nogle simmentaler køer og jersey tyrekalve og lod dem afgræsse de lave engarealer vi har. Vinterfodringen består udelukkende af hjemmeavlet foder (græsensillage, halm og korn).

Efterhånden har vi fået opbygget en besætning på 12 moderdyr, vi indkøber stadig en del jersey tyrekalve, da vi ikke har nok slagtedyr af simmentaler racen.

D. 1. maj 2010 var vi omlagt til økologisk landbrug. Vi sælger udelukkende kød fra egne dyr og kan tilbyde økologiske varer, med få undtagelser.


Udover faste åbningstider er der åbent efter aftale mandag - onsdag + lørdag - søndag (se åbningstider her)

For yderligere information kontakt venligst tlf. +45 6475 2014