Gærup Skolemuseum

Foto: Faaborg Turistbureau
Attraktioner
Museer
Adresse

Sybillesvej 3

5600 Faaborg

Contact

E-post:skolemuseet@gmail.com

Telefon:60631122

Mobile:21750282

Gærup Skolemuseum blev oprettet i 1975 i samarbejde med Fyns Stiftsmuseum, som velvilligt overlod effekter samt en del plancher fra en skoleudstilling på Stiftsmuseet. Genstandene stammer oprindeligt fra Gærup Skole. Skolestuen har omfattet et regelmæssigt, rektangulært rum på 35 m2, men på grund af forskellige praktiske forhold har det kun været muligt at opstille et begrænset udsnit af den oprindelige skolestue.

Den historiske baggrund
Også inden for skolevæsenet står denne periode for store reformer. Brahetrolleborgs ejer, Johan Ludvig Reventlow, havde under sine udlandsrejser stiftet bekendtskab med nye skoleformer og fra pædagogiske foregangsmænd i Nordtyskland hentede han sine ideer om børnenes opdragelse. Udenadslære skulle være bandlyst og undervisningen skulle være præget af hvad børnene senere ville få brug for. 

Omkring midten af 1700-tallet blev en del af landets store jordbesiddere klar over, at det hidtil eksisterende fæstevæsen bragte såvel bønder som godsejere ud i større armod, og de første svage bestræbelser på en jordreform begyndte. Det var den reform, som resulterede i landboloven 1788 med stavnsbåndets ophævelse og jordens udskiftning som endeligt resultat. I 1783 var der på hans gods med mange landsbyer kun én skolestue. I de næste år byggede han 3 skoler. Den første i Gærup, senere i Grønderup og Haagerup. Først på året 1784 stod skolen i Gærup klar til brug, den hed Sybillesminde Skole i daglig tale Gærup Skole.

En skolekommission var blevet nedsat under forsæde af Johan Ludvig Reventlow og et skolereglement for skolernes drift, blev udformet meget nøje. Så fremsynet og vel formuleret var dette reglement, at man brugte væsentlige dele deraf under udarbejdelsen af skoleloven i 1814. For at sikre sig gode lærere til de nye skoler havde Reventlow, allerede i 1781, sendt tre unge mænd til seminariet i Kiel, og disse var nu klar til at forestå undervisningen, efterhånden som skolerne blev færdigbygget.

Facebook side - det er " Brahetrolleborg sogn - før og nu".
Adresse

Sybillesvej 3

5600 Faaborg

Åbningstider

16 May 20 / 12 Dec 20

Sat

14:00 - 16:00

Fortsett:

Last updated by
Faaborg Turistbureau